Kuvatus on avoimia kulttuuriperintöaineistoja hyödyntävä mediakasvatuksellinen työpaja. Sen aikana luodaan kuvakollaaseja ja kerrotaan tarinoita digitaalisia kulttuuriperintöaineistoja hyödyntäen. Työpaja on tarkoitettu 11-16-vuotiaille lapsille ja nuorille esimerkiksi kouluissa, museoissa, kirjastoissa ja harrastusryhmissä tapahtuvaa mediakasvatustoimintaa varten. Sen keskiössä ovat lasten ja nuorten luova toiminta sekä erilaiset medialukutaitoon liittyvien kysymysten pohtiminen yhdessä. Sivusto on julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä. Lue lisää.

Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita? Suomalaiset kultturiperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa -raportti esittelee joulukuussa 2014 AvoinGLAM-työryhmän toteuttaman kyselyn päätulokset. Osa kansainvälistä OpenGLAM Benchmark -tutkimusta ollut kysely kartoitti suomalaisten muisti- ja kulttuuriorganisaatioiden avoimen digitaalisen kulttuurin ja osallistavan toiminnan tasoa. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. avoin data ja avoimet sisällöt, sosiaalisen median käyttö sekä joukkoistaminen. Raportti on julkaistu CC BY-SA 4.0 -lisenssillä. Lue lisää.

Kohti avointa kulttuuria -opas on johdatus avoimeen kulttuuriin sekä siihen miten muisti- ja kulttuuriorganisaatiot voivat avata aineistojaan laajemmalle yleisölle. Opas kuljettaa lukijan kohti avoimempaa toimintakulttuuria ja yhteisesti jaettua kulttuuriperintöä. Se on tarkoitettu ennen kaikkea aineistojensa avaamista pohtivien muisti- ja kulttuuriorganisaatioiden tueksi sekä kutsuksi kerätä hyviä esimerkkejä ja tapoja vahvistaa ihmisten osallisuutta yhteiseen kulttuuriperimään. Opas on julkaistu CC BY-SA 4.0 -lisenssillä. Lue lisää.

Avoin kulttuuridata -mestarikurssi on AvoinGLAM-verkoston tuottama verkkokurssi suomalaisille muisti- ja kulttuuriorganisaatioille. Itsenäisesti käytävissä oleva kurssi opettaa organisaatioita avaamaan dataa ja sisältöjä sekä omia toimintatapojaan. Kurssi varustaa osallistujat avoimuuteen liittyvillä perustiedoilla ja taidoilla. Se opastaa konkreettisesti datan ja sisältöjen avaamisen prosessissa aina avattavan aineiston valinnasta sen jatkohyödyntämiseen asti. Kurssi on julkaistu CC BY-SA 4.0 -lisenssillä. Lue lisää.

Kuvatuspieni

2016

AvoinGLAM-raporttikuvapieni

2015

kakkansikuva

2014

opaskuvapieni

2014