2020

Accessing cultural heritage — Approaches from high to low. Kuva Thomas Flynn.

Vuoden 2020 Hack4FI oli valmiina käynnistymään, kun kevään 2020 koronarajoitukset johtivat sen peruuntumiseen. Tarjosimme tapahtumasta muokattua online-hackathonia Creative Commons Global Summitin ohjelmistoksi syksyllä 2020, ja siitä syntyi Hack4OpenGLAM. Viisipäiväiseen tapahtumaan osallistui yli sata henkeä, joista 32 järjesti työpajoja tai esiintyi sen tilaisuuksissa. Osallistujat olivat kaikista maailman kolkista ja puhuivat yhteensä 32 eri kieltä. Hack4FI järjestettiin Helsingin kaupungin avustuksella ja Wikimedia Suomen tuki mahdollisti Hack4OpenGLAMin järjestämisen. Tapahtumasta voi lukea lisää Mediumissa julkaistusta artikkelista.

2018-2019

Vekotinverstaan Aapo Rista esittelee valosensorin tuottamaa dataa kävijöille. Valolähteenä toimi kännykän taskulamppu. Kuva: Forum Virium.

Avoimet juuret -hanke toteutti kokeiluja, jotka tuovat kansalaiset ja kulttuuriorganisaatiot yhteen luomaan uusia ja demokraattisempia toimintatapoja pohtia, käsitellä ja määritellä yhteistä kansallista historiaa ja kulttuuriamme sekä juurruttaa käytäntöjä, luoden ja lisäten rakenteellista avoimuutta kulttuuriorganisaatioissa. Se koostui kolmesta eri osiosta: keväällä 2018 järjestetystä Juniorihackathonista, syksyllä 2018 toteutetusta osallistuvan budjetoinnin työpajoista ja ”Kulttuuriperinnön hyötykäyttöä, lainaamista vai omimista?” -työpajoista. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

2015-2016

Hack4FI – Hack your heritage -hankkeen päätavoitteena oli edistää avointen kulttuuriaineistojen luovaa uudelleenkäyttöä sekä uusien sovellusten ja palveluiden syntymistä yhteiskunnan eri sektoreille. Erityisenä painopistealueena oli avattujen kulttuuriaineistojen käyttö osana perusopetusta. Projektin nimeä kantava kulttuurihackathon järjestettiin toisen kerran keväällä 2016, joka johti yli 20 uuden palvelun, kulttuurituotteen ja konseptin syntymiseen. Projektin aikana tuotettiin myös avoimia kulttuuriaineistoja hyödyntävä mediakasvatuksellinen työpajaformaatti Kuvatus. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja hankkeesta blogissa.

2014-2015

AvoinGLAM -hanke tuki ja edisti jo avattujen suomalaisten kulttuuriaineistojen luovaa uudelleen käyttöä sekä uusien sovelluksien syntymistä. Tavoitteena oli lisätä aineistojen tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä tuottaa yhdessä toimijaverkoston kanssa hyviä aineistojen hyödyntämisen käytänteitä ja menetelmiä. Keväällä 2015 järjestettiin Hack4FI – Hack your heritage! -kulttuurihackathon, jossa tuotettiin lähes 20 avoimia kulttuuriperintöaineistoja hyödyntävää työtä ja konseptia. Hankkeen aikana tuotettiin myös kulttuuriperintöorganisaatioiden avoimuuden nykytilaa kartoittava kysely ja raportti Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita? Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja hankkeesta blogissa.

2013-2014

Kohti avointa kulttuuria -hankkeen tavoitteena oli tukea suomalaisia kulttuuri- ja muistiorganisaatioita avaamaan sisältöjään eri yleisöille sekä kehittää eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Hankkeen aikana koulutettiin kulttuuri- ja taidealan organisaatioita digitaalisten kulttuurivarantojen avaamisessa Avoin kulttuuridata -mestarikurssilla keväällä 2014. Kurssin materiaaleista koottiin avoimesti saatavilla oleva verkkomateriaalipaketti sekä kulttuuriperintöorganisaatioille suuunnattu Kohti avointa kulttuuria -opas. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja hankkeesta blogissa.