• Open Video Make Session / 18.9.2012

  • Back

Open Video Make -sessio järjestettiin Aalto-yliopiston Media Factoryssä 18.9.2012 osana Open Culture and Science Hack-päivää. Tapahtuma kului Helsingissä järjestettävän Open Knowledge -festivaalin ohjelmaan. Hack-päivän aikana osallistujat työskentelivät eri teemoihin keskittyvissä rymissä avoimen kulttuuri- ja tiededatan sekä -sisältöjen parissa. Open Video Make -session teemana oli videomateriaalien luova uudelleenkäyttö. Viimeaikaisesta teknisestä kehityksestä huolimatta videon eri ulottuvuuksien käyttö on vielä melko monimutkaista kun mennään perinteistä videoeditointia ja remiksausta pidemmälle. Jonkinasteiset ohjelmointitaidot ovat usein välttämättömiä jos halutaan hyödyntää videon temporaalisia ja spatiaalisia ominaisuuksia tai metadataa. Videon yhdistämisessä muun tyyppisiin sisältöihin kuten avoimeen dataan on myös vielä paljon tutkimatonta potentiaalia, vaikka joitakin työkaluja onkin jo saatavilla (esim. Popcorn). Näiden haasteiden innoittamina Open Video Make -sessioon kutsuttiin eri alojen eksperttejä työstämään videota ja avaamaan videon eri ulottuvuuksien saloja. Käytimme tapahtumassa avoimia kulttuuriperintösisältöjä ja tutkiskelimme samalla uusia käyttötapoja niille.

Open Video Make -sessiossa tehdyt projektit:

Horror in Kallio

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Open Video Make Session was part of the Open Culture and Science Hackday, one of the events at the Open Knowledge Festival organized in Helsinki 17.-22.9.2012. The hackday took place at the Media Factory of the Aalto University on September 18th, and included various activities involving working with and building things with open cultural and scientific data. The Open Video Make Session of the hackday focused on video as a rich resource for creative use. Despite recent technical developments, such as Popcorn, it is still rather complex to take video to the next level, beyond traditional remixing. Often programming skills are needed for making use of temporal and spatial video characteristics and metadata. Combining video with other content, such as open data, has also unexplored potential. In order to tackle these challenges, and to promote new uses for audiovisual materials in the cultural heritage domain, we invited experts from different fields to the Open Video Make Session to open up video as an exploratory medium.Projects made in the Open Video Make Session:

Horror in Kallio