openglam

AvoinGLAM (Galleries, Libraries, Archives & Museums) on avointa tietoa edistävän Open Knowledge Finlandin teemallinen työryhmä. Se on lisäksi osa kansainvälistä OpenGLAM-verkostoa, joka koostuu avoimien kulttuurisisältöjen ja -datan kanssa työskentelevistä toimijoista. Verkosto edistää digitaalisten kulttuuriaineistojen avoimuutta ja vapaata saavutettavuutta tekemällä yhteistyötä kulttuuriperintöorganisaatioiden kanssa.

Avoimilla kulttuuriaineistoilla (sisältö ja data) tarkoitetaan kulttuuriperintöön sekä sitä vaalivien organisaatioiden toimintaan liittyviä digitaalisia aineistoja, jotka on julkaistu ja lisensoitu niiden uudelleenkäytön sallivin käyttöehdoin. Aineistot voivat olla esimerkiksi digitoituja valokuvia ja arkistodokumentteja sekä kokoelmiin liittyvää metatietoa.

AvoinGLAM koostuu avoimen kulttuurin eteen Suomessa työskentelevistä ja siitä kiinnostuneista. Avoin kulttuuri viittaa avointen kulttuuriaineistojen lisäksi kulttuuriorganisaatioiden toiminnan avoimuuteen. Toiminnan keskiössä on tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen avoimeen kulttuuriin ja taiteeseen liittyen.

AvoinGLAMin tavoitteita ovat:

  • Luoda laaja ja joustava eri toimijoista koostuva kansallinen verkosto.
  • Tuottaa, jakaa ja edistää avoimeen kulttuuriin liittyvää tietoa, työkaluja sekä muita materiaaleja.
  • Pitää yllä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua avoimen kulttuurin tärkeydestä ja hyödyistä.
  • Tukea kulttuuriperintöorganisaatioita datan ja sisältöjen avaamisessa.
  • Fasilitoida ja tukea avointen kulttuuriaineistojen laillista ja luovaa uudelleenkäyttöä.
  • Järjestää monipuolisia tapahtumia eri yleisöille.

AvoinGLAM-verkkosivut tarjoavat kiinnostuneille tietoa ja materiaalia avoimesta ja osallistavasta kulttuurista.

Lisätietoja:
Sanna Marttila, sanna.marttila[a]okf.fi
Laura Sillanpää, laura.sillanpaa[a]okf.fi

Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää myös osoitteeseen: avoinglam[a]gmail.com.